Followers

KHALID AL-WALID salah satu contoh terulung..

Salam ziarah kepada pengunjung budiman

Bila terfikir akan nikmat harta dan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, penulis teringat akan kisah Saiyyidina Khalid a- Walid.
Khalid al-Walid merupakan seorang panglima tentera yang sangat hebat di zaman Rasulullah S.A.W. serta zaman para sahabat Baginda. Beliau digeruni lantaran keberaniannya melawan musuh-musuh Islam. Khalid al-Walid memeluk Islam pada tahun ke-8 peristiwa Hijrah Rasulullah S.A.W. Setiap kali berperang, banyak harta rampasan perang yang diperoleh oleh Khalid al-Walid. Apabila beliau menerima harta-harta itu, beliau akan menyerahkan kesemuanya kepada Baitul-mal.
Untuk menyara kehidupannya sehari-harian, beliau bekerja menganyam rumput untuk dijadikan tikar. Hasil dari anyaman yang dijual dibahagikan kepada tiga bahagian. Satu bahagian diperuntukan untuk menyara kehidupannya sekeluarga, satu bahagian lagi dijadikan modal untuk perniagaannya, manakala satu bahagian yang lain disedekahkan kepada fakir miskin.
Inilah keperibadian yang sangat hebat dalan sejarah Islam yang boleh dijadikan contoh teladan yang baik dalam mengatur kehiduoan seharian.

0 comments: